Så lett er det å ta bil­de av en hel hjemme­side

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

En opp­ga­ve som før var tid­kre­ven­de, er unna­gjort med et en­kelt klikk: Med PicPick kan du bare tryk­ke på en tast og lene deg til­ba­ke mens pro­gram­met gjør job­ben. Du må bare vite hvil­ket ikon du skal klik­ke på.

1 Last ned og in­stal­ler PicPick fra 1 For­dels­so­nen. Når du åp­ner pro­gram­met, blir du møtt av det­te start­vin­du­et 1 .

2 3 Åp­ne nett­le­se­ren, og gå til nett2 si­den du vil ta bil­de av 2 . Her har vi valgt www.kom­pu­ter.no 3 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.