Nors­ke hel­lig­da­ger

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Du kan få vist na­sjo­na­le hel­lig­da­ger auto­ma­tisk i Goog­le Ka­len­der, slik at du slip­per å leg­ge dem inn ma­nu­elt. Bare sett hake ved ”Nors­ke hel­lig­da­ger” i ne­ders­te ven­st­re hjør­ne av ka­len­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.