Ta med ka­len­de­ren på mo­bi­len

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Med Goog­le Ka­len­der på mo­bi­len har du all­tid over­sikt over hen­del­ser, av­ta­ler og fød­sels­da­ger. Her vi­ser vi hvor­dan du bru­ker den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.