Slik de­ler du skjer­men likt mel­lom to vin­du­er

Komputer for alle (Norway) - - FLERBRUKSS­KRIVERE -

Det er bare å klik­ke no­en få gan­ger med mu­sen for å plas­se­re to like sto­re vin­du­er si­de ved si­de. Det er spe­si­elt smart når du skal flyt­te fi­ler mel­lom to map­per, for­di du hele ti­den har full over­sikt over inn­hol­det i map­pe­ne.

2 Den­ne skyg­gen vi­ser at vin­du­et vil fyl­le ven­st­re halv­del av skjer­men når du slip­per knap­pen.

1

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.