Flytt et vin­du med to taste­trykk

Komputer for alle (Norway) - - FLERBRUKSS­KRIVERE -

Slik kan du få et vin­du til å fyl­le en­ten høy­re el­ler ven­st­re si­de av skjer­men:

4 Nå lig­ger de to vin­du­ene si­de ved si­de. Der­med kan du flyt­te 4 fi­ler mel­lom map­pe­ne ved å klik­ke på en fil 4 , hol­de muse­knap­pen nede, dra fi­len over til det and­re vin­du­et og slip­pe knap­pen.

3

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.