God­kjent en­kel­te si­der for all­tid

Komputer for alle (Norway) - - FLERBRUKSS­KRIVERE -

Det er som re­gel god grunn til å hol­de seg langt unna nett­si­der som er blok­kert av Mal­ware­by­tes. Hvis du li­ke­vel opp­le­ver at no­en av fa­vo­ritt­si­de­ne dine blok­ke­res, kan du set­te dem på en lis­te over god­kjen­te si­der.

1

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.