Dek­ning på me­sh-nett­verk

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg har lest en del om me­sh-ru­te­re, men fin­ner ikke ut om man kan kob­le dem sam­men via ka­bel og hvor stor rekke­vid­den kan va­ere. Vi har en av­stand på 30–40 me­ter til en stall som skal ka­mera­over­vå­kes, og jeg vil gjer­ne ha tråd­løs dek­ning i hele om­rå­det. Er det mu­lig?

Du kan godt bru­ke 2–4 me­sh-ru­te­re for å nå frem til stal­len, men has­tig­he­ten fal­ler med an­tall ru­te­re. Der­for er det en bed­re (og bil­li­ge­re) løsning å trek­ke en nett­verks­ka­bel til ka­me­ra­et. De fles­te me­sh-ru­te­re har en ether­net-port for til­kob­ling av data­ka­bel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.