In­gen ut­skrift fra te­le­fo­nen

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg har pro­ble­mer med å skri­ve ut på en HP Pho­to­s­mart 5520-skri­ver fra An­d­roid­mo­bi­len. Det går fint å skri­ve ut fra pc, men det er in­gen tekst på pa­pi­ret når jeg skri­ver ut fra mo­bi­len. Hvor­for ikke?

Pro­ble­met skyl­des tro­lig at du mang­ler den ret­te ap­pen med ut­skrifts­tje­nes­ten fra HP. Her ser du hvor­dan du fin­ner den og får ut­skrif­ten til å fun­ge­re.

1 2

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.