Kan jeg end­re has­tig­he­ten på mu­sik­ken?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Vi er en danse­for­ening som vil la­ere nye trinn, og da vil­le det va­ert prak­tisk å kun­ne spil­le mu­sik­ken med la­ve­re tem­po. Dere skul­le vel ikke ha et gra­tis mu­sikk­pro­gram i For­dels­so­nen der man kan end­re has­tig­he­ten på mu­sikk?

Det kan du med pro­gram­met VLC Media Play­er. Der kan du til og med re­du­se­re has­tig­he­ten uten å end­re tone­leiet. Det lå­ter ikke sa­er­lig na­tur­lig, men fun­ge­rer fint til for ek­sem­pel danse­opp­la­e­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.