Bruk pc når du sen­der sms

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD -

La va­ere å kno­te med det lil­le te­le­fon­tas­ta­tu­ret – bruk i ste­det en pc til å sen­de tekst­mel­din­ger. En ny og smart Win­dows-funksjon gjør det mu­lig å både skri­ve og lese sms på stor skjerm og med godt tas­ta­tur.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.