Win­dows 10 kre­ver mer plass

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

Kra­ve­ne til lag­rings­plas­sen på hard­dis­ken er skjer­pet for deg som vil in­stal­le­re den ny­es­te ver­sjo­nen av Win­dows 10. Ope­ra­tiv­sys­te­met får fle­re funk­sjo­ner og tar der­for også mer plass. Der­for må ma­ski­nen din i dag ha minst 32 GB plass for å kjø­re syste­met – ikke 16 GB, som var det tid­li­ge­re kra­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.