He­der og aere til 7-ka­ba­len

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

Mil­lio­ner av Win­dows­bru­ke­re har i åre­nes løp slått ihjel li­vets mind­re in­spi­re­ren­de stun­der med den di­gi­ta­le ver­sjo­nen av 7-ka­ba­len. Spil­let de­bu­ter­te i Win­dows 3.0 og har va­ert så po­pu­la­ert at det nå blir hed­ret med en plass i data­spil­le­nes Hall of Fa­me, som dri­ves av Strong Mu­se­um of Play. Der inn­går også and­re klas­sis­ke og iko­nis­ke data­spill som Doom og Tet­ris.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.