Hvor viktig er por­no for in­ter­nett?

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

Det er langt på vei en myte at por­no do­mi­ne­rer in­ter­nett. BBC har sett na­er­me­re på sa­ken og kon­sta­te­rer at ett av syv nett­søk er etter por­no. Det er en stor an­del, men bran­sjens størs­te nett­sted, Porn­hub, er om­trent like po­pu­la­ert som Net­flix og Lin­kedIn, og hav­ner på en 28. plass på en lis­te over ver­dens mest be­søk­te nett­ste­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.