64 megapiks­ler i et te­le­fon­ka­me­ra?

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

En presse­mel­ding fra Sam­sung kan tyde på at Galaxy 11 kan få en bilde­brik­ke på både 48 og 64 megapiks­ler. Tan­ken er å bru­ke en al­go­rit­me som ”slår sam­men” fle­re piks­ler ved dår­li­ge lys­for­hold, slik at bilde­brik­ken da vil va­ere på 16 MP for bed­re lys­føl­som­het, mens den vil gi sva­ert de­tal­jer­te og høy­opp­løs­te bil­der på 64 MP ved gode lys­for­hold. Spørs­må­let er om op­tik­ken kla­rer å hol­de føl­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.