Micro­soft drop­per ven­tet funksjon

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

I over et år har Micro­soft re­kla­mert med en ny og spen­nen­de Win­dows 10-funksjon kalt Sets. Den skul­le sam­le pro­gram­me­ne som fa­ner i ett vin­du, men etter fle­re ut­set­tel­ser har Micro­soft nå gitt opp løs­nin­gen. Det skjer blant an­net for­di det ikke er noen umid­del­ba­re ut­sik­ter til at funk­sjo­nen vil fun­ge­re med den nye ver­sjo­nen av nett­le­se­ren Ed­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.