Paint for­blir en del av Win­dows 10

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

Den klas­sis­ke ver­sjo­nen av tegne­pro­gram­met Paint har levd en utrygg til­va­er­el­se i Win­dows 10. Først var ikke len­ger pro­gram­met en del av ope­ra­tiv­sys­te­met, og det har va­ert mel­din­ger om at Paint er tatt ut av den ny­es­te test­ver­sjo­nen. Nå sier li­ke­vel en le­den­de Micro­soft-an­satt at tegne­pro­gram­met fort­satt vil va­ere en del av Win­dows, men kan­skje ikke for evig og all­tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.