4600 sa­ker der nord­menn har blitt svind­let på nett.

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER - Kilde: DNB

Tal­let gjel­der sa­ker DNBs av­de­ling for be­dra­geri­be­kjem­pel­se mot­tok i lø­pet av fjor­året, og om­fat­ter til­fel­ler der man har be­talt for en vare man ald­ri har fått, el­ler har fått noe helt an­net enn man be­stil­te. Det er grunn til å tro at mørke­tal­le­ne er sto­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.