En real kon­tor­pak­ke

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Det er in­gen grunn til å be­ta­le dyrt for Office-pak­ken til Micro­soft så len­ge det fin­nes en gra­tis­pak­ke som til­freds­stil­ler de fles­te be­hov for tekst­be­hand­ling, regne­ark og pre­sen­ta­sjo­ner. Med kon­tor­pak­ken fra Li­breOffice får du kraft­ful­le og gode verk­tøy til sli­ke opp­ga­ver. Den fin­nes til og med på norsk.

Li­breOffice

Med pro­gram­met Calc kan du set­te opp hus­hold­nings­bud­sjet­ter i regne­ark.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.