Smart di­gi­tal no­tis­bok

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Leif Jo­nas­son, sjef­re­dak­tør:

Sim­ple­note er et pro­gram jeg kan an­be­fa­le på det var­mes­te, og det er gra­tis for alle platt­for­mer. Pro­gram­met er gjort såre en­kelt og ar­bei­der med ren tekst og sjekk­lis­ter. Det er fak­tisk HELT gra­tis i mot­set­ning til for ek­sem­pel Evernote. Du kan også ka­te­go­ri­se­re no­ta­ter, og det er smart.

Sim­ple­note

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.