Få skikk på PDF-ene

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Nor­malt må du be­ta­le dyrt el­ler dra inn­om meng­der av nett­si­der hvis du vil sam­le fle­re PDF­fi­ler til én el­ler hen­te ut en side fra et leng­re PDF­do­ku­ment. Man­ge av dis­se funk­sjo­ne­ne og litt til fin­ner du i Al­terPDF. Det er­stat­ter ikke en PDF­le­ser som Ado­be Acro­bat Re­a­der, men gir fle­re eks­trafunk­sjo­ner som du ikke fin­ner i PDF­le­se­ren.

Med Al­terPDF er det lett å kon­ver­te­re en PDF til bil­der el­ler trek­ke teks­ten ut av fi­len.

Al­terPDF

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.