Va­er sik­ker på at bat­te­ri­et hol­der

Komputer for alle (Norway) - - STOR GUIDE -

Bat­te­ri­ti­den er av­gjø­ren­de hvis du reg­ner med å bru­ke ma­ski­nen når du er på far­ten. I så fall bør du se spe­si­elt etter en ma­skin med lang bat­te­ri­tid. Når du ser etter pc, opp­gir pro­du­sen­ten også en an­slått bat­te­ri­tid. Den er gjer­ne i over­kant op­ti­mis­tisk, ma­ski­nens re­el­le bat­te­ri­tid er som re­gel noe kor­te­re enn pro­du­sen­ten hev­der. Nett­opp der­for er det også en god idé å lese en an­mel­del­se av ma­ski­nen før du hand­ler. I vår egen Test­sone på adres­sen un­der fin­ner du an­mel­del­ser av sva­ert man­ge baer­ba­re data­ma­ski­ner. Der kan du også sam­men­lig­ne to el­ler fle­re mo­del­ler med hver­and­re.

Ved å lese tes­te­ne våre kan du få en uhil­det vur­de­ring av om bat­te­ri­ti­den fak­tisk er så god som pro­du­sen­ten hev­der. Det er den sjel­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.