De­tal­jer­te og nøy­ak­ti­ge vaer­ut­sik­ter

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Yr-ap­pen bør fin­nes på en­hver mo­bil­te­le­fon, nett­brett el­ler pc. Den gir su­ve­ren over­sikt over vaer­ut­sik­te­ne, uan­sett hvor du be­fin­ner deg i ver­den, og den er for­bløf­fen­de treff­sik­ker. Den for­tel­ler om det er en dag for gummi­støv­ler el­ler bade­buk­se og er en uvur­der­lig hjelp når man plan­leg­ger fe­rie­tu­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.