Finn MAC-adres­sen til en­he­te­ne dine

Komputer for alle (Norway) - - NYTT PROGRAM AVSLØRER ALT - Www.kom­pu­ter.no/ma­ca­dr

På de fles­te en­he­ter fin­ner du MAC-adres­sen via inn­stil­lin­ge­ne på en­he­ten. Den nøy­ak­ti­ge frem­gangs­må­ten for Win­dows 10, iPhone og An­d­roid-te­le­fo­ner ser du i den­ne guid­en:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.