Bru­ker du Fi­re­fox?

Komputer for alle (Norway) - - SMART NETTLESERF­UNKSJON: - Mo­ni­tor.fi­re­fox.org

Den­ne ut­vi­del­sen fun­ge­rer dess­ver­re ikke med nett­le­se­ren Mozil­la Fi­re­fox. Du har imid­ler­tid mu­lig­het til å be­nyt­te en lig­nen­de løs­ning som er inne­bygd i Fi­re­fox. Les mer her:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.