Kan jeg fort­satt se sms på mo­bi­len?

Komputer for alle (Norway) - - NY, SMART FUNKSJON -

SVAR Ab­so­lutt! Det er viktig å un­der­stre­ke at ”Din mo­bil” bare er et sup­ple­ment til mo­bi­len. Mel­din­ge­ne lig­ger fort­satt trygt lag­ret på te­le­fo­nen – og du kan når som helst lese og sen­de mel­din­ger fra den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.