Hvor­for kan jeg ikke sen­de sms fra pc-en?

Komputer for alle (Norway) - - NY, SMART FUNKSJON -

Hvis det ikke er for­bin­del­se mel­lom pc og mo­bil, skyl­des det tro­lig at ”Din mo­bil” er slått av som så­kalt bak­grunns­app. Slå den på ved å skri­ve bak­grunns­ap­per i Win­dows’ søke­felt og klik­ke på Bak­grunns­ap­per. Pass på at La ap­per kjø­re i bak­grun­nen 1 er ak­ti­vert. Bla ned­over til Din mo­bil 2 , og velg På 3 .

1 2 3

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.