Sett inn en vi­deo pre­sen­ta­sjo­nen

Komputer for alle (Norway) - - NY, SMART FUNKSJON -

Det er ofte bed­re å vise en tek­nikk el­ler et fe­no­men ved hjelp av vi­deo, enn å for­kla­re det med ord. For å set­te inn en vi­deo klik­ker du på ”Sett inn” øverst og de­ret­ter på ”Vi­deo…”. Nå kan du søke etter vi­deo­er på YouTu­be i søke­fel­tet. Mar­ker en vi­deo og klikk på ”Velg” for å set­te den inn i din pre­sen­ta­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.