TidyTabs

Komputer for alle (Norway) - - NYTT GRATISPROG­RAM -

www.kom­pu­ter.no/1019

Sam­le de åpne vin­du­ene i ett vin­du med smar­te fa­ner.

Win­dows 10, 8 el­ler 7

En­gelsk

System­krav Språk

Last ned pro­gram­met fra Om pro­gram­met

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.