Er­Micro­soft­Office­On­line­helt­gra­tis?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS - Www.office.com

Jeg har hørt at man kan bru­ke Office-pak­ken fra Micro­soft gra­tis, hvis man bru­ker den på net­tet. Er det vir­ke­lig rik­tig?

­Ja,­det­er­det­fak­tisk.Hvis­du­opp­ret­ter­en­Micro­soft-kon­to,­kan­du­bru­ke­alle­pro­gram­me­ne­i­Office-pak­kenu­ten­at­det­kos­ter­en­kro­ne.Do­ku­men­ter­du­opp­ret­ter­lag­res­i­OneDri­ve,­slik­at­du­all­tid­har­til­gang.­Bare­husk­at­dumå­va­ere­kob­let­til­in­ter­nett­forat­pro­gram­me­ne­skal­vir­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.