Fjern støv og få bed­re la­ding

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS - www.kom­pu­ter.no/fo­rum

Lade­por­ten på mo­bi­len har en tendens til å bli full av støv og lomme­rusk. Det gjør at jeg må bru­ke kraft for å kob­le til lade­kon­tak­ten, slik at rus­ket blir kom­pri­mert. Jeg plei­er å løs­ne det med en plast­tann­pir­ker, blå­se litt i hul­let, løs­ne litt mer og så vi­de­re til hul­let er rent. Venn­lig hil­sen Henrik Ol­sen

REDAKTØREN­S KOM­MEN­TAR

Det er et godt tips så len­ge man hol­der seg til tann­pir­ke­re av plast el­ler tre og lar va­ere å bru­ke bin­ders el­ler an­net av me­tall til å ren­se opp. Det står også i vei­led­nin­gen fra fle­re mo­bil­pro­du­sen­ter at nett­opp støv kan føre til lang­som­mere la­ding.

Har du et tips, kan du skri­ve til oss i ka­te­go­ri­en ”Gi oss dine bes­te tips” i Spør oss-forumet. Kom­mer tip­set i bla­det, får du en pre­mie. Henrik Ol­sen fikk Nor­ton Security Pre­mi­um til ti en­he­ter.

Støv og skitt i lade­por­ten er ikke bare et hy­gie­nisk pro­blem. Det hem­mer også la­din­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.