Med vår hjelp fin­ner du den bes­te skjer­men

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD -

Det er fullt mu­lig å få en ut­mer­ket skjerm for un­der to tu­sen kro­ner, og leg­ger du til en­da en fem­hundre­lapp, får du tes­tens bes­te bilde­kva­li­tet. En an­nen mo­dell eg­ner seg best til spill. Les vår sto­re og grun­di­ge test av de ny­es­te data­skjer­me­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.