I For­dels­so­nen akku­rat nå:

Komputer for alle (Norway) - - FORDELSSON­EN -

pc-pro­gram­mer spill skrive­bords­bak­grun­ner skrift­ty­per Til­bu­det i For­dels­so­nen blir hele ti­den stør­re. Du fin­ner også ting som in­struk­sjons­vi­deo­er, ebø­ker og ap­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.