Sjekk nett­verks­has­tig­he­ten

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Hvor rask er egent­lig in­ter­nettil­kob­lin­gen? Spørs­må­let får du svar på etter noen mi­nut­ter ved hjelp av has­tig­hets­tes­ten på nett­fart.no. Der vår du vite hvor raskt du kan las­te fi­ler opp og ned, slik at du kan vur­de­re om du fak­tisk får den has­tig­he­ten du be­ta­ler for. ADRES­SE: www.kom­pu­ter.no/nett­fart

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.