Lag din egen hjemme­side

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Nor­malt må du be­ta­le for en hjemme­side, og det kan va­ere vans­ke­lig å byg­ge den opp med det un­der­lig­gen­de syste­met, som sjel­den er sa­er­lig bru­ker­venn­lig. Hos Sim­ple­si­te er det om­vendt: Du får hjemme­si­den gra­tis, og den er utro­lig lett å byg­ge opp fra grun­nen av. ADRES­SE: www.kom­pu­ter.no/sim­ple­si­te

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.