Unn­gå svin­de­l­bu­tik­ke­ne

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Trust­pi­lot sam­ler kunde­an­mel­del­ser av bu­tik­ker både på net­tet og på gate­plan. Det er med and­re ord lett å dan­ne seg et inn­trykk av tro­ver­dig­he­ten, pro­duk­te­ne og ser­vi­cen før du hand­ler. Åpne si­den, skriv firma­nav­net i søke­fel­tet, klikk på Søk og sjekk an­mel­del­se­ne. ADRES­SE: www.trust­pi­lot.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.