En enorm kon­tor­pak­ke

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Goog­le har im­po­ne­ren­de man­ge tje­nes­ter på net­tet, med pro­gram­mer som dek­ker det mes­te. Du får blant an­net epost-, tekst­be­hand­lings­pro­gram og 15 GB nett­ba­sert lag­ring – uten å be­ta­le en kro­ne. Alt er til­gjen­ge­lig via én pro­fil, og den opp­ret­ter du på et blunk. ADRES­SE: http://accounts.goog­le.com

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.