Enkel sen­ding av sto­re fi­ler

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN - Ni­klas Ernst, jour­na­list:

Både på job­ben og pri­vat har jeg ofte be­hov for å sen­de sto­re fi­ler, blant an­net vi­deo­er som kan va­ere på man­ge hund­re mega­byte. Det er ikke mu­lig med van­lig epost, men det går helt fint med nett­verk­tøy­et WeTrans­fer. Her kan du sen­de fi­ler på helt opp­til 2 GB, og det er både raskt, en­kelt og helt gra­tis. ADRES­SE: www.wetrans­fer.com

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.