Unn­gå ir­ri­te­ren­de par­ke­rings­bø­ter

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Du be­hø­ver ikke len­ger å lete fe­brilsk etter rik­tig par­ke­rings­auto­mat når du skal par­ke­re i de sto­re by­ene. Med Ea­syPark-ap­pen er det lett å kjø­pe og for­len­ge par­ke­rings­ti­den rett fra te­le­fo­nen. Du be­hø­ver ikke en­gang å va­ere i naer­he­ten av bi­len når du vil for­len­ge par­ke­rings­ti­den.

Ea­syPark

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.