Velg rik­tig når du er i bu­tik­ken

Komputer for alle (Norway) - - STOR GUIDE -

Når be­ho­vet er de­fi­nert, er ti­den in­ne for å gå i bu­tik­ken og se på pc-er som le­ver opp til kra­ve­ne. Her vi­ser vi hva du bør va­ere spe­si­elt opp­merk­som på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.