Trykk­må­le­re for mo­bi­len

Komputer for alle (Norway) - - TEST - www.kom­pu­ter.no/luft­trykk

Det er lett å gi den gam­le bi­len en vir­ke­lig smart funksjon man el­lers bare ser på nye og dyre mo­del­ler: Med Non­da dekk­trykk­må­ler er det nem­lig lett å sjek­ke luft­tryk­ket idek­ke­ne via mo­bi­len. Skru fast de fire trykk­fø­ler­ne på ven­ti­le­ne, last ned­ap­pen til mo­bi­len (den fin­nes for både iPhone og An­d­roid)ogkob­le det hele sam­men via Blueto­oth. Der­med slip­per du å ven­te til du er på en ben­sin­sta­sjon for åsjek­ke om luft­tryk­ket er som det skal. Pri­sen er 959 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.