Nes­ten alt du vil vite om bil

Komputer for alle (Norway) - - TEST - www.motor.no

Som bil­ei­er og/el­ler bilin­ter­es­sert nord­mann kom­mer man vans­ke­lig uten­om Motor, med­lems­bla­det til NAF. Det fin­nes også som en used­van­lig god nett­side, en­ten du er med­lem el­ler ei, med meng­der av pro­dukt- og bil­tes­ter, grun­di­ge dekk­tes­ter og ikke minst opp­da­tert stoff om hva som skjer med av­gifts- og el­bil­po­li­tik­ken her i lan­det.

På hjemme­si­den fin­ner du opp­da­tert stoff om alt som har med bil å gjø­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.