Last ned fra For­dels­so­nen

Komputer for alle (Norway) - - TEST - www.kom­pu­ter.no/1119

Vil du slip­pe å klip­pe i bla­det, men fort­satt ha snar­vei­ene lett til­gjen­ge­lig ved ma­ski­nen? Da har vi en over­sikt som du kan skri­ve ut og leg­ge et eg­net sted. Lis­ten fin­ner du som en ned­last­bar PDF-fil i For­dels­so­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.