Slik vir­ker skjer­men

Komputer for alle (Norway) - - STOR TEST AV SKJERMER -

Skjerm­bil­det på en Full HD-skjerm be­står av 1920 piks­ler (bilde­punk­ter) i bred­den og 1080 piks­ler i høy­den – i alt cir­ka to mil­lio­ner. Far­gen i hvert punkt dan­nes ved å re­gu­le­re hvor mye lys som sen­des ut fra tre en­da mind­re "subpiks­ler"; en rød, en grønn og en blå. Subpiks­le­ne er så små at øyet opp­fat­ter ly­set som sen­des ut av et sett med tre subpiks­ler som én far­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.