Ord­lis­te

Komputer for alle (Norway) - - NYTT PROGRAM AVSLØRER ALT -

MAC-adres­se:

Alle mo­bi­ler og pc-er har en unik MAC-adres­se, som er en­he­tens ”per­son­num­mer”. MAC-adres­ser kan ikke end­res.

IP-adres­se:

Ut­sty­rets adres­se på nett­ver­ket. De førs­te tre tall­grup­pe­ne er de sam­me for hele nett­ver­ket. Det kan sam­men­lig­nes med gate­num­me­ret i en adres­se. Den sis­te tall­grup­pen er unik for hver en­het. IP-adres­ser kan end­re seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.