Slik sjek­ker du om du har ubud­ne gjes­ter på nett­ver­ket

Komputer for alle (Norway) - - NYTT PROGRAM AVSLØRER ALT -

Når du skan­ner nett­ver­ket med Ad­van­ced IP Scan­ner, vi­ser pro­gram­met en rek­ke tall og navn som ved førs­te øye­kast kan vir­ke litt kryp­tis­ke. Her får du over­sikt over hvor­dan pro­gram­met bru­kes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.