Navn­gi kjen­te en­he­ter

Komputer for alle (Norway) - - NYTT PROGRAM AVSLØRER ALT -

Du får bed­re over­sikt hvis du sør­ger for å set­te navn på en­he­ter du kjen­ner. Ad­van­ced IP Scan­ner hus­ker dem nem­lig til nes­te gang du skan­ner nett­ver­ket – og da ser du raskt om det fin­nes nye, ukjen­te en­he­ter på net­tet.

4 Nå har en­he­ten fått det 3 øns­ke­de nav­net. Legg mer­ke til at IP-adres­sen 4 fort­satt står etter nav­net.

1 2 Last ned pro­gram­met fra 1 For­dels­so­nen, og klikk på Scan. Høyre­klikk på en en­het du gjen­kjen­ner 1 , og klikk på Re­na­me 2 .

Opp­gi nav­net 3 du øns­ker at utstyret skal ha i lis­ten. Trykk på En­ter på tas­ta­tu­ret når du har skre­vet nav­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.