3 Fa­vo­rit­ter

Komputer for alle (Norway) - - TEST - Sam­men­lign pro­duk­ter på: www.kom­pu­ter.no/test­so­nen

Nes­ten alle de bes­te av da­gens mo­bi­ler har An­d­roid som ope­ra­tiv­sys­tem. Her er tre av våre fa­vo­rit­ter fra de sis­te num­re­ne.

Hua­wei Mate 20 Pro Tes­tet i num­mer 4/2019

Hua­wei Mate 20 Pro er på høy­de med de bes­te kon­kur­ren­te­ne. Skjer­men er god, og Hua­weis egen pro­ses­sor sør­ger for at Mate 20 Pro er blant de ras­kes­te vi har tes­tet. Mate 20 Pro har tre ka­meramo­du­ler fra Leica på bak­si­den, og de gir nes­ten utro­lig gode bil­der.

7088 kr

Sam­sung Galaxy S10 Tes­tet i num­mer 9/2019

Skjer­men er det sto­re trekk­plas­te­ret til S10. Sam­sungs AMOLED-tek­no­lo­gi gir en fan­tas­tisk kon­trast. AMOLED-skjer­men slår av piks­ler som skal va­ere svar­te, og det be­tyr også at S10 har en ”all­tid på”-funksjon som gjør at du hele ti­den kan se for ek­sem­pel hva klok­ken er.

7990 kr

OneP­lus 6T Tes­tet i num­mer 4/2019

Den bes­te egen­ska­pen ved 6T er pri­sen. Du får nem­lig en smart­te­le­fon som kan måle seg med topp­mo­del­ler fra Hua­wei og Sam­sung, men til en la­ve­re pris. Helt si­den den førs­te OneP­lus-te­le­fo­nen har sel­ska­pet va­ert et for­fris­ken­de ri­me­lig al­ter­na­tiv.

5740 kr

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.