Mye jobb å kom­me i gang

Komputer for alle (Norway) - - SKJERMER -

Når du be­gyn­ner å bru­ke DropIt­verk­tøy­et, er det en del jobb å for­tel­le pro­gram­met hvor­dan du vil ha tin­ge­ne og hva som skal skje med uli­ke fil­ty­per. Du må nem­lig ta stil­ling til hver nye fil­type som leg­ges på ma­ski­nen. Når pro­gram­met først har la­ert val­ge­ne dine, går der­imot alt auto­ma­tisk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.