Slik fun­ge­rer sor­te­rin­gen med DropIt

Komputer for alle (Norway) - - SKJERMER -

La oss se DropIt i ak­sjon og tes­te hva som skjer når vi las­ter ned en fil til map­pen ”Ned­las­tin­ger”. I det­te ek­semp­let har vi lagd en re­gel som sier at .exe-fi­ler skal flyt­tes til un­der­map­pen ”Pro­gram­mer” i ”Ned­las­tin­ger”.

Her har vi las­tet ned en pro­gram­fil 1 fra For­dels­so­nen. Nett­le­se­ren lag­rer som stan­dard i map­pen ”Ned­las­tin­ger”. Som all­tid vi­ses fi­len i 1 nett­le­se­ren, i det­te til­fel­let Chro­me.

Tak­ket va­ere re­ge­len i Drop-It 2 flyt­tes fi­len 2 straks fra ”Ned­las­tin­ger” til un­der­map­pen ”Pro­gram­mer” 3 . Gjør gjer­ne et lig­nen­de eks­pe­ri­ment på din egen pc.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.