EKSPERTTIP­S: Gjør reg­le­ne en­da mer spe­si­fik­ke

Komputer for alle (Norway) - - SKJERMER -

Bak iko­net ”i” fin­ner du fle­re mu­lig­he­ter for å til­pas­se reg­le­ne. For­mu­le­rin­gen ”#.docx” be­tyr for ek­sem­pel at fi­le­ne bare skal tas med hvis de ikke er om­fat­tet av and­re reg­ler. Prøv å eks­pe­ri­men­te­re med mu­lig­he­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.